RegulaminDrukuj

Informacja o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Dystrybucyjno-Szkoleniowe Kosmetyki Profesjonalnej Andrzej Kus  z siedzibą w Rzeszowie 35-210 przy ul. Króla Augusta 18a, posiadającą NIP 8131049169.

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Dystrybucyjno- Szkoleniowe Kosmetyki Profesjonalnej Andrzej Kus, pracowników lub współpracowników Spółki do zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówień), szkolenia, wysyłki własnych ofert handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub SMS lub realizacji innej umowy.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

 • cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny
 • żądać od Centrum Dystrybucyjno - Szkoleniowe Kosmetyki Profesjonalnej Andrzej Kus  dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • sprostować dane osobowe
 • żądać usunięcia danych osobowych
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach przez Centrum Dystrybucyjno - Szkoleniowe Kosmetyki Profesjonalnej Andrzej Kus
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt:

1. na adres poczty elektronicznej: biuro”at”procosmetica.pl używając adresu e-mail, który był podany podczas udostępniania danych

2. korespondencyjnie na adres: Centrum Dystrybucyjno-Szkoleniowe Kosmetyki Profesjonalnej Andrzej Kus 35-210 Rzeszów .

 

Sklep umożliwia zakupy po zalogowaniu. Produkty profesjonalne dostępne będą dopiero po utworzeniu konta klienta hurtowego. Konto hurtowe dostępne jest tylko dla gabinetów kosmetycznych, szkół kosmetycznych oraz studentek szkół kosmetycznych. W tym celu prosimy wysłać informacje mailem z podaniem danych teleadresowych firmy. W uzasadnionych przypadkach możemy żądać od Państwa dokumentów potwierdzających związek z kosmetyką profesjonalną takich jak np: kopię dokumentu „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” (w przypadku studentek dokument zaświadczający naukę w szkole kosmetycznej), lub dokument potwierdzajacy wyksztalcenie kosmetyczne.. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony - ma to na celu ochronę interesów osób pracujących w branży kosmetyki profesjonalnej.

 • Kosmetyki profesjonalne marki Natinuel mogą w naszym sklepie nabyć tylko osoby z województwa podkarpackiego.
  Zakup produktów marki Natinuel dostępny będzie wyłącznie po przesłaniu aktualnego numeru REGON , wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zeskanowany certyfikat. Więcej informacji: e-mail: biuro@procosmetica.pl tel: +48 608 301 660
 • Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Procosmetica wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 • Zamówienie złożone przez klienta może ulec zmianie po wcześniejszej jego akceptacji. Może się zdarzyć, że towar zamówiony w naszym sklepie jest w danej chwili w ogóle niedostępny w Polsce, co wiąże się z dość długim czasem oczekiwania. Informujemy wówczas nabywcę o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru, będziemy w miarę możliwości proponować klientowi inny sposób nabycia naszego produktu. 
   
 • Formy płatności:
  Powszechnie stosowaną przez nas formą płatności jest płatność gotówkowa za pobraniem, akceptujemy także przelewy. 
   
 • Zamówienia można składać w sklepie Internetowym lub pocztą elektroniczną pod adresem hurtownia@procosmetica.pl
  Należy wówczas podać rodzaj zamawianego produktu, dokładny adres zwrotny oraz numer telefonu, jeśli potrzebna będzie faktura VAT, także wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia (wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy). 
   
 • Polityka bezpieczeństwa:
  Zakupy w naszym sklepie Internetowym www.aura.bialystok.pl są bezpieczne. Nasze oprogramowanie spełnia wszystkie zasady tzw. sztuki bezpiecznego handlu przez Internet. 
   
 • Dostawa:
  Produkty dostarczamy do klienta za pomocą Poczty Polskiej. Przesyłka dociera do klienta w ciągu ok. 1-7 dni roboczych od daty wysłania. Przy zakupie kosmetyków na kwotę przynajmniej 400zł my pokrywamy koszty wysyłki - tylko na terenie Polski.
   
 • Regulamin sprzedaży mebli i sprzętu:
  1) Zwrot produktów jest możliwy w terminie 14 dni od daty zakupu jeśli posiada oryginalne nieuszkodzone opakowanie, w przypadku       preparatów kosmetycznych nie mogą być otwierane/używane;
  2) Reklamacje będą uwzględniane na podstawie faktury lub paragonu;
  3) Warunki transportu należy wcześniej uzgodnić: 608 301 660
 • Nie wysyłamy towaru za granicę 
 • KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
   
 • KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
   
 • KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionych towarów, w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania, muszą znajdować się w stanie nienaruszonym. W przypadku naruszenia stanu produktów, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.
   
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem biuro@procosmetica.pl lub numerem telefonu +48 608 301 660
 • Gwarancja:
  Sklep Procosmetica uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. 
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Znaki handlowe:
  Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Żadnych znaków handlowych nie można przetwarzać, używać, w inny sposób naruszać bez pisemnej zgody.
 • Zastrzegamy sobie zmianę cen produktu umieszczonego na stronie, z powodu zmiany przez producenta, informując telefonicznie w trakcie realizacji zamówienia
   
 • W przypadku braku magazynowego nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i ustali indywidualny sposób realizacji  zamówienia
   
 • W przypadku otrzymania paczki uszkodzonej prosimy o spisanie protokołu strat w obecności kuriera.